Cẩm nang luyện thi topik 1 + 2 ( Phiên bản màu) - Giảm 15% | Nhà sách việt

Cẩm nang luyện thi topik 1 + 2 ( Phiên bản màu) - Giảm 15% | Nhà sách việt

0 sản phẩm trong giỏ

Tổng tiền: 0 đ

Đặt sách theo yêu cầu

Cẩm nang luyện thi topik 1 + 2 ( Phiên bản màu)

Cẩm nang luyện thi topik 1 + 2 ( Phiên bản màu)

Thể loại: Giáo trình, Ôn Thi, Sách Ngoại ngữ, Tiếng Hàn,

Tác giả: Châu Thùy Trang,

Số trang: 416 trang

Giá bán: 277.000đ

Hình thức bìa: Bìa mềm

Lượt xem: 10961

Đặt hàng

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Trọng lượng: 670 gram

Giá bìa: 370.000đ

Xếp hạng:
(0)

NHÀ SÁCH VIỆT - TRANG BÁN SÁCH ONLINE

Địa chỉ: số 3 Trần Quốc Hoàn Cầu Giấy, Hà Nội

Hỗ trợ: 04.6675.6262 - Hotline: 0973.170.226

Email:kinhdoanh@nhasachviet.vn

Thông tin sách

Trước đây tài liệu ôn thi TOPIK chưa phong phú và đặc biệt có rất ít tài liệu ôn tập bằng tiếng Việt nên chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng giờ đây, với bộ tài liệu ôn thi TOPIK có giải thích rất chi tiết và dễ hiểu bằng tiếng Việt do cô CHÂU THÙY TRANG biên soạn dành riêng cho cộng động người Việt sẽ giúp bạn giải quyết mọi khó khăn và đạt kết quả cao trong kỳ thi TOPIK.
Bộ ‘Cẩm nang luyện thi TOPIK” được MCBooks mua bản quyền và phát hành độc quyền tại Việt Nam – là giáo trình dành cho những bạn đang chuẩn bị dự thi TOPIK nhưng chưa nắm chắc được hình thức thi cũng chưa biết gì về các thức để làm các dạng đề thi, hỗ trợ cho các bạn nắm vững được những kiến thức liên quan đến kỳ thi năng lực tiếng Hàn.
 
 
Cẩm nang luyện thi Topik 1 + 2
 
 
Những ưu điểm nổi trội của cuốn “Cẩm nang luyện thi TOPIK tập 1 읽기” :
 
– Hơn 50 cấu trúc ngữ pháp căn bản thường gặp trong Topik 1 .
– Một số từ vựng thường gặp trong Topik 1
– Giải đề thi Topik 1
☆ Tặng kèm sổ từ vựng:
 
Bạn đọc có thể tham khảo mục lục cuốn “Cẩm nang luyện thi TOPIK tập 1 읽기” tại đây nhé:
 
Ⅰ. Từ vựng
01 부사 Trạng từ ············································································································ 15
02 시간 부사 Trạng từ thời gian ······················································································· 15
03 장소 부사 Trạng từ nơi chốn ························································································ 15
04 양태 부사 Trạng từ cách ······························································································ 16
05 빈도 부사 Trạng từ tần số ···························································································· 16
06 명사 Danh từ ··············································································································· 16
07 장소 Địa điểm ·············································································································· 17
08 감정 Cảm xúc ·············································································································· 18
09 동사 Động từ ·············································································································· 19
10 날짜 Ngày tháng ·········································································································· 21
11 날씨 Thời tiết ·············································································································· 22
Ⅱ. Ngữ pháp cần biết khi đi thi
01 V + –고 싶다 Muốn ····································································································· 25
02 V + –지 못하다 = 못 + V Không thể ··········································································· 25
03 V + – (으)ㄹ게요 Sẽ ···································································································· 25
04 V + – (으)ㄹ 수 있다 Có thể .. / V + – (으)ㄹ 수 없다 Không thể ······························· 25
05 V/A + -(으)ㄹ 것이다 Sẽ ···························································································· 25
06 V + -(으)려고 하다 Dự định ······················································································ 25
07 N + -(이)군요 / A + –군요 / V + –는군요. ·································································· 26
08 V –고 있다 Đang ········································································································ 26
09 V –어/아/야 겠다 Chắc tôi phải ················································································ 26
10 V/A-지 않다 = 안 +V/A Không ················································································· 26
11 -(으)ㄴ/는/ -(으)ㄹ 것 같다 Dự đoán (chắc là, có lẻ, hình như) ································· 26
12 V + –아/어/해 보다 Làm thử việc gì đó ······································································ 26
13 -(으)면 좋겠어요 Nếu… thì tốt quá ·········································································· 27
14 –기로 하다 Quyết định. ······························································································ 27
15 V + -(으)ㄴ 적이 있다V + -(으)ㄴ 적이 없다. Đã từng/ chưa từng ·························· 27
16 V+ – 는 중이다 Đang…. ······························································································· 27
17 V + –지 말아야 하다V + –지 않아야 하다 Đừng nên / Không nên ··························· 27
18 V+ (으)ㄹ 줄 알다V+ (으)ㄹ 줄 모르다 Biết cách/ Không biết cách làm gì đó ········· 27
목차 Mục lục
TOPIKⅠ
Cẩm nang luyện thi
Luyện thi Topik 1 với Châu Thùy Trang 11
19 N + 만 Chỉ… thôi ······································································································ 28
20 N+ 와/과, N+ 하고, N + (이)랑 Và, với N ································································ 28
21 –도 Cũng ······················································································································ 28
22 –마다 Mỗi ···················································································································· 28
23 -(으)ㄹ 때 Khi ············································································································· 29
24 -(으)로 ························································································································· 29
25 N -(이)나 Hoặc, hay ···································································································· 29
26 N –보다 ························································································································ 29
27 A –게 Một cách ············································································································ 29
28 N 부터 ~ N 까지 Từ… đến ························································································ 30
29 N –처럼 Như ·············································································································· 30
30 Cách sử dụng trợ từ – 이/가 ·························································································· 30
31 Phân biệt –이/가 /은/는 ······························································································ 31
32 Trợ từ – 을/를 ············································································································· 31
33 V/A + –아/어/여서 Rồi, và / vì…nên ········································································· 31
34 V/A –기 때문에 Vì..nên ··························································································· 32
35 V/A- (으)니까 Vì…nên ······························································································· 32
36 – 고 Và ························································································································· 33
37 V -(으)려면 Nếu muốn ······························································································· 33
38 V+ –는데, A+ -(으)ㄴ데 Nhưng…/ giới thiệu bối cảnh, tình huống. ·························· 33
39 V – (으)려고 Để ·········································································································· 33
40 V/A -(으)면 Nếu ········································································································· 33
41 –지만 Nhưng ·············································································································· 33
42 -(으)면서 Vừa.. Vừa ···································································································· 34
43 V -(으)러 가다/오다 đến (đâu đó) để (làm gì) ···························································· 34
44 V/A –거나 Hoặc/ hay là ······························································································· 34
45 V + –기 전에, N + 전에 Trước khi ············································································· 34
46 V + – (으)ㄴ 후에, N + 후에 Sau khi.. ········································································· 34
47 Bất quy tắc ‘으’ ············································································································· 34
48 Bất quy tắc ‘ㄷ’ ·············································································································· 35
49 Bất quy tắc ‘ㅂ’ ·············································································································· 36
50 Bất qui tắc “르” ············································································································· 36
51 Bất quy tắc ‘ㅅ’ ·············································································································· 37
52 Bất quy tắc ‘ㅎ’ ·············································································································· 38
12
Ⅲ. Luyện kỹ năng giải đề
Dạng 1 : Hãy chọn xem nội dung trên nói về chủ đề gì? ························································ 43
무엇에 대한 이야기인지 고르기
Dạng 2 : Hãy chọn nội dung thích hợp nhất điền vào chỗ trống. ··········································· 46
( )에 들어갈 가장 알맞은 것 고르기
Dạng 3 : Chọn câu không đúng. ··························································································· 50
맞지 않는 것 고르기
Dạng 4 : Chọn câu giống với nội dung trên. ·········································································· 59
내용과 같은 것 고르기
Dạng 5 : Chọn suy nghĩ trọng tâm. ······················································································· 65
중심 생각 고르기
Dạng 6 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung. ····· 71
( ㄱ )에 들어갈 알맞은 말 고르기 + 내용과 같은 것 고르기
Dạng 7 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn xem nội dung trên nói về chủ đề gì?
 

Giáo trình, Ôn Thi

Từ điển mẫu câu tiếng nhật

Nhóm tác giả

150.000đ - 250.000đ

Mua hàng

Fingerprints 3 ( Giáo khoa +

Schtomann

160.000đ - 200.000đ

Mua hàng

Fingerprints 2 ( Giáo khoa +

Schtomann

160.000đ - 200.000đ

Mua hàng

Fingerprints 1 ( Giáo khoa +

Schtomann

160.000đ - 200.000đ

Mua hàng

Sách Ngoại ngữ

Luyện viết chữ Kanji

Antoine de

200.000đ - 299.000đ

Mua hàng

Shinkanzen N1 ( trọn bộ 5

Đang cập nhật

300.000đ -

Mua hàng

Shinkanzen N2 ( trọn bộ 5

Đang cập nhật

300.000đ -

Mua hàng

Shinkanzen N3 ( trọn bộ 5

Nhiều Tác giả

350.000đ -

Mua hàng

Tiếng Hàn

Cẩm nang luyện thi topik 1 + 2

Châu Thùy Trang

160.000đ -

Mua hàng

5000 câu giao tiếp hàn việt

Đặng Quang Hiển

72.000đ - 85.000đ

Mua hàng

Học tiếng hàn thật là đơn giản

Seung -eun Oh

109.000đ - 128.000đ

Mua hàng

Từ điển ngữ pháp tiếng hàn như

Paik Pong Ja

102.000đ - 120.000đ

Mua hàng

Sách cùng tác giả

Cẩm nang luyện thi topik 1 + 2

Châu Thùy Trang

160.000đ -

Mua hàng

Ý kiến khách hàng

Thế giới...

Một món quà thật ý nghĩa tặng người con gái yêu thương. Cảm ơn nhà sách đã có những cuốn sách hay cho độc giả

Nguyễn Thiện An

Nguyễn Thiện An

hoangquannguyen@petrovietnam.vn

Mẹ Việt dạy...

Sách hay nên đọc để nuôi dạy con, ngoài ra mình muốn khuyên các mẹ nên đọc thêm cuốn " Ăn dặm không phải là cuộc chiến " nữa... Cảm ơn nhà sách đã cung cấp những cuốn sách hay.

Hồ Thị Như Ý

Hồ Thị Như Ý

totamvingroup@gmail.com

Luyện siêu...

Cuốn sách hay quá hữu ích quá..Thật bổ ích cho sinh viên nói chung và người đi làm nói riêng...

Nguyễn Tuấn Linh

Nguyễn Tuấn Linh

linhtng1209@gmail.com

Nhà xuất bản - Đối tác

  • Thaihabooks
  •  Alphabooks
  • Lantabra